facebook
GRA Podróż Bohatera

Do czego wykorzystasz?

rudder,kotwica

W jakich obszarach wykorzystasz Podróż Bohatera®?

To idealne narzędzie, które sprawdzi się w pracy z osobami dorosłymi i młodzieżą, wszędzie tam, gdzie masz do czynienia z ważną zmianą życiową, zawodową oraz tam gdzie przyda się wsparcie w osiąganiu celów biznesowych m.in. w:
Coachingu życiowym (Life coachingu)
Coachingu kariery (Career coachingu)
Coachingu partnerskim (Family coachingu))
Coachingu rodzicielskim (Parents’ coachingu)
Coachingu zdrowia (Helth coachingu)
Coachingu menadżerskim (Managemant coachigu)
Coachingu przywództwa (Leadership coachingu)
Coachingu nastawionym na rezultat (Performance coachingu)
Psychoterapii
Doradztwie zawodowym

Poszerzenie perspektywy klienta

Ponadto pracując z Grą Podróż Bohatera®, możesz przejść cały proces coachingowy zgodny z TGROW, korzystając tylko z gry i zaprojektowanych w niej aktywności lub też ( w zależności od potrzeb i możliwości klienta) - przepracować jedynie wybrany etap procesu np.:
pracować w obszarze wartości klienta;
pracować wizją i potrzebami;
wspierać określenie mierników osiągniętego rezultatu oraz ich ekologiczność i proaktywność;
pracować w obszarze mocnych stron;
analizować zasoby;
pracować z wykorzystaniem analizy archetypów klienta;
wspierać w tworzeniu strategii działania, związanej z napotkanymi przeszkodami ;
wspierać w pracy nad budowaniem właściwej samooceny;
tworzeniem planu działania;
podsumować dotychczasowe doświadczenia klienta, jego osiągnięcia, sukcesy i trudności – traktując je jako swoistą „podróż bohatera” – podróż, której sam jest bohaterem i z której może czerpać inspirację i wiedzę do realizacji kolejnego celu.

Uniwersalność i elastyczność

Podróż Bohatera® została stworzona w taki sposób aby elastycznie dopasować się do potrzeb i możliwości graczy oraz osób przeprowadzających rozgrywkę (coacha lub innego specjalisty). Grając w tę grę ze swoimi klientami masz możliwość skorzystania z dwóch wariantów gry:
podstawowego - wykorzystujesz jedynie elementy na planszy i podstawowy scenariusz (Księgę Mistrza Gry)
rozszerzonego – wykorzystujesz zarówno elementy na planszy jak też zestaw inspiracji ze scenariusza tj. dodatkowe ćwiczenia pogłębiające zawarte w Księdze Mistrza Gry